Jag önskar göra följande beställning


Antal  

Antal dagar

Tält 5 x 7,5 m  
Tält 5 x 5 m  
Duschanläggn. varmvatten  
Pump, sugslang, tryckslang meter
Handikappanp. toalettvagn  
Toalettvagn, 4 sits inkl. burk  
Toalettvagn, 6 sits inkl. bur  
Extra latrintömning  
Expeditionsvagn  
Målvagn  
Mål- och speakertribun  
Publikstaket meter
Displayklocka  
Startklock  
Målklocka  
Högtalaranläggning  
Speakeranläggning  
Megafon  
Flaggstång  
Flaggstång med fot  
Orienteringsskylt  
Sopställning  
Bord  
Bänk  
Scen  
Läktare, ståplats  
Läktare, sittplats, bänk  
Läktare, sittplats, stol  
Armétält, 12-manna  
Armétält, 20-manna  

Vi har även dansgolv, skateboardramp och partytält för uthyrning!

Föreningen svarar för transporten samt transportförsäkring: JA   NEJ

Övriga förfrågningar eller önskemål


Beställare
Kundnummer
Tävlingsdag/dagar
Monteringsplats
Kontaktperson
Tel dagtid Mobiltel
Tel bostad
Adress
Postnr Ort

Faktureringsadress om annan än ovanstående
Adress
Postnr Ort