Scen

Den här scenen kan även användas i andra sammanhang, t.ex som en bilramp.